Rodokmen -

Rodokmen zpracoval (spolupracoval(i) ), při generování byl použit profil "profile.special.1" a grafická šablona "Basic-Zelená zahrada".
Importovano ze zdroje (ID): BROSKEEP verze: 7.5.7 WINDOWS patří pod: BROSKEEP (BK) převedeno: 26.5.2023 původní znaková sada: ANSI původní soubor: C:\Brother's Keeper 7\Data\Švandrlík\Svandrlik_2..GED Verze formatu GEDCOM cislo: 5.5.1 forma: LINEAGE-LINKED