Ceník

STROM.jpg

Každé genealogické bádání je individuální záležitostí a proto nelze přesně stanovit konečnou cenu. Cenu zakázky si samozřejme můžete stanovit, sami si určíte cenový strop a případné navýšení s Vámi vždy prokonzultuji. 

Výsledná cena se odvíjí od toho, zda chcete vyhledat pouze přímou linii, sestavit vývod nebo rodokmen, případně jak hluboko do minulosti pátrání povede. Zaplatíte pouze to, co dostanete. Platíte pouze za každý matriční záznam (zpravidla narození, sňatek a úmrtí), který dostanete.

Cena jednoho matričního zápisu - narození, sňatek nebo úmrtí se pohybuje od 150 do 200 Kč podle náročnosti vyhledávání.Pokud některá data znáte, cena bude samozřejmě snížená.

Základní nabídka - modelové příklady 

Vývod - otcovská linie      2400 - 3200 Kč
Vývod - mateřská linie      1950 - 5200 Kč
Vývod předků - 4 generace      6750 - 9000 Kč
Mateřská a otcovská linie  11 250 - 15 000 Kč
Rodokmen  cena dle dohody
Stromový vývod  cena dle dohody
Textový vývod nebo rozrod  cena dle dohody

Co ještě nabízím

Zpracování rodové kroniky - cena je individuální podle požadovaného rozsahu a náročnosti pátrání, pohybuje se od 10 000 Kč výše

Černobílá kresba formát A2 od 2000 Kč výše

Co dostanete

  • Kopie všech dohledaných matričních zápisů s volným překladem do češtiny
  • grafické zpracování rodokmenu v genealogickém programu
  • rodokmen v genealogickém formátu gedcom nebo v programu (česlé Ancestry, FTB)

Výsledky výzkumu jsou standardně dodávány v elektronické podobě a to emailem nebo na cd/dvd ve formátu GEDCOM, případně jsko html výstup, včetně obrazových materiálů.

Musíte počítat s tím, že nelze nikdy stoprocentně zaručit, že bádání bude kompletní. Hledaná osoba se mohla přestěhovat neznámo kam, objeví se nemanželsý předek,potřebné prameny nejsou dochovány. Neznamená to ale definitivní konec. Někdy se i po delším čase může stopa zase objevit.

arrow-left.jpg  sedá