RODINA KARLA ŠKRABALA A VĚRY LÍČENÍKOVÉ

STROM.jpg 

OBSAH

 I. Krátký úvod do genealogie

Pro začátek trocha teorie: matriky — urbáře— gruntovní a pozemkové knihy—lánové rejstříky—rektifikační akta— sčítací operáty— přihlašovací lístky

Jméno jako základní znak lidské identity – křestní (rodné jméno) – jak vznikala naše příjmení — rozšíření a význam příjmení v našem rodokmenu – místa původu — mapy a tabulky – trocha statistiky

Rodové stromy — rozrod — rodokmen — vývod — rodová kronika, unikátní příběh rodu

II. Potomci Lukáše Škrabala z Blanska (1600—2020)

11. generace – Lukáš Škrabal (? – před 1669), nejstarší dohledaný předek

Majetkové poměry – původ rodu — II. lánová vizitace – Alžběta, vdova po Lukášovi —rodinná tabulka

10. generace – Jiřík Škrabal (1625—1680)

Narození a majetkové poměry – pověst o zrádném Vokounovi – historie sošky Panny Marie Vranovské – historie blanenského panství v 16. a 17. století — příchod Gellhornů a budování prvních železáren — krátce o Blansku — historie kostela sv. Martina na Starém Blansku a biskup Jindřich Zdík – Blansko a tatarský mýtus – hřbitov sv. Martina v Blansku — Jiřík Škrabal a Salomena Nečasová — děti Jiříka a Salomeny — rodinná tabulka

9. generace – Šebestián Škrabal (1671—1724)

Rozmach a úpadek blanenských hutí – prodej blanenského panství a příchod rodiny Salmů — rodina Šebestiána Škrabala a Johanny Čápové – děti Šebestiána a Johanny — černá smrt v Blansku v letech 1713—1715 — „Na zdraví“ a „Pozdrav pánbůh“ — rodinná tabulka

8. generace — Fabian Škrabal (1716—1772)

Fabianovo dětství a první školy — Marie Terezie a reforma školství – J. I. von Felbiger a jeho tabulková a písmenková metoda — školská reforma z roku 1869 — počátek školního roku a prázdniny — tělesné tresty — vysvědčení — školství na Blanensku — rodina Fabiana Škrabala a Juliany Měšťanové — rodina Fabiana a Mariny N a jejich děti — snížené rody — poslední Fabianovo manželství s Evou Hoffarovou rozenou Pokornou z Horní Lhoty — děti Fabiana a Evy — rodinná tabulka — úmrtí v rodině — nemanželské děti — uzavření manželství — vojenská služba — vandrovní léta

7. generace — Jan Škrabal (1761—1836)

„Kleinhäusler“ a sociální poměry — rodina Jana Škrabala a Mariny Kalašové — děti Jana a Mariny — druhé manželství Jana a Magdaleny Krejčířové rozené Skácelové — poslední Janovo manželství s Evou Štěpánkovou — rodinná tabulka — hladomory v Čecháh a na Moravě— „brambory a zelé, živobytí celé“ — epidemie cholery na Blanensku a doktor Wolfstein — oběti nákazy — příběh Karoliny Meinecke „královny z Blanska“ — zrození legendy

6. generace Jakub Škrabal (1797—1864)

Jakub a proměna Blanska — dělnické kolonie — železná dráha — rodina Jakuba Škrabala a Františky Klimešové — děti Jakuba a Františky — rodinná tabulka

5.  generace Anton Škrabal (1825—1907)

Rodina Antona Škrabala a Anny Horákové — hranice zletilosti — děti Antona a Anny — dětská úmrtnost v minulosti – trocha statistiky — další děti Antona a Anny — krátká historie duševních poruch a vznik moravské psychiatrie počátkem 19. století — ústavy pro duševně choré — Zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I.